Giancoli Ch. 15 – p. 433-4, Problems #1-13 key

1a) ΔU = 0

1b) 3400 J absorbed

2a) 630,000 J work done by gas

2b) 5,200,000 J

3)

4)

5)

6a) 0 J

6b) -265 kJ

7a) 0 J

7b) 1850 J added to gas

7c) temperature rises

8a) 79 J work done by gas

8b) 79 J heat flows into gas

9) -400 K

10a) 350 J work done

10b) 0 J

10c) 350 J into the gas

11a)

11b) 2730 J work done; 4100 J added to gas

11c) see diagram above

11d) 4100 J

12a) -76 J

12b) 24 J

12c) 52 J

12d) 28 J

12e) 23 J

13a) 25 J

13b) 63 J

13c) -95 J

13d) -120 J

13e) -15 J